Tuesday, January 6, 2009

Love SMS - CHAND - SURAJ

Kabhi toh ki hogi 'SURAJ' ne 'CHAND' se 'MOHABBAT',
Tabhi toh Chand par 'DAG' hai.
Mumkin hai Chand ne ki hogi 'BEWAFAI'
Tabhi toh Suraj ke dil mein 'AAG' hai.

No comments:

Post a Comment